Samtal i katedralen

Översättare:
Original: Conversación en la catedral (1980)
Romaner Peru

En 600 sidor tjock roman som framför allt utspelar sig under åren 1948 - 1956 då diktatorn Odría styrde Peru. Huvudpersonen Santiago, som kommer från överklassen, engagerar sig för en tid i en revolutionär vänsterrörelse men hoppar av för att börja arbeta som journalist. Hans öde liknar på många sätt författarens eget. Romanen kan sägas tillhöra genren med s k diktatorsromaner som både García Márquez, Asturias, Roa Bastos och många fler bidragit till. Vargas Llosas tolkning av diktaturens väsen grundar sig på uppfattningen att det rör sig om ett kollektivt tillstånd som lockar fram det sämsta hos medborgarna - samtidigt som tillståndet lever kvar även sedan tillståndet i landet normaliserats.

Eva Stenvång