Sor Juana

Original: Sor Juana de la Cruz o Las Trampas de la Fe (1982)
Romaner Mexiko

Ett imponerande verk om poeten Sor Juana de la Cruz (1648-1690). Sor Juana valde klostrets värld framför äktenskapet - enda möjligheten för en kvinna att få ägna sig åt studier och konstnärligt skapande, i det här fallet litteratur. Under sin tid vid klostret skapade hon en i alla bemärkelser stor poesi. Många av hennes dikter ingår i Paz essä, vilket gör att vi nu kan ta del av dem på svenska om än inte i någon poets tolkning vilket kanske hade varit det bästa.
Sor Juana förföljdes av religiösa makthavare och tvingades sedermera både ta avstånd från sina dikter och göra sig av med sin boksamling som innehöll 4000 böcker, en närmast osannolik storlek på ett bibliotek i en spansk koloni vid denna tid. Paz har länge fascinerats av hennes livsöde och velat återupprätta henne. Boken tecknar samtidigt en bild av det koloniala Nueva España under barocktiden och det intellektuella liv som levdes där.

Eva Stenvång