Törst : noveller

Novellsamlingar Egypten

Tretton noveller om psykiskt och fysiskt förtryck. Det är framför allt kvinnors och barns erfarenheter i ett mansdominerat samhälle som skildras. Individernas känsloliv sätts i centrum medan miljöbeskrivningarna är knapphändiga. Långsamt och utdraget skildras de utsattas känslor och reaktioner: den torterade kvinnan som värjer sig för ljuset i rättssalen, den unga flickan som ryggar för faderns hotande gestalt, den förtryckta hustrun som tvingas till undergivenhet och tystnad. Människornas tragik i dessa sällsynt gripande noveller är att de alla är låsta i sina roller. Mannen i sin destruktiva roll som maktutövare, kvinnan i sin som den utsatta.

Barbro Norström Ridaeus

Anmärkning 

Översatt från engelska och arabiska. Novellerna hämtade ur samlingarna She has no place in paradise (1987) och Death of an ex-minister (1987)