Tunga vingar

Prisma 1986
Översättare:
Original: Chenzhong de chibang
Romaner Kina

Temat för romanen Tunga vingar är den kinesiska moderniseringen och ekonomiska förändringen under början av 1980-talet. Handlingen kretsar kring en bilfabrik och läsaren får följa ett antal av dess anställda, hemma och på arbetet, samt även några högt uppsatta politiker. Nya vindar blåser, men trots att mycket på ytan har förändrats lever gamla vanor kvar. De som har makt eller inflytande ägnar sig åt ett ständigt intrigerande i syfte att avancera på andras bekostnad, men lika mycket av rädsla för att andras intriger ska drabba dem själva. Och det politiska spelet påverkar familjelivet in i minsta detalj. Männen och kvinnorna i romanen lever under konstant press och deras äktenskap är kalla, ingångna av beräkning snarare än av kärlek. Endast mödrarnas kärlek till sina barn skänker en aning hopp. Romanen kritiserades hårt av det politiska etablissemanget men uppskattades av läsarna. Särskilt prisades Zhangs skildringar av vanligt familjeliv.

Anna Gustafsson Chen