Lars Hansson

Översatta verk – böcker

Zhang Jie (Chenzhong de chibang)
Prisma 1986; övers. Lars Hansson
Temat för romanen Tunga vingar är den kinesiska moderniseringen och ekonomiska förändringen under början av 1980-talet. Handlingen kretsar kring en bilfabrik och läsaren...