Ung pilgrim

Översättare:
Original: Hwaomkyung
Romaner Sydkorea

I den sydkoreanske författaren Ko Uns roman Ung pilgrim vandrar en ung pojke från norra Indien, där Buddha en gång föddes, och beger sig söderut genom skogar, berg och över floder. Han träffar femtiotre män och kvinnor som blir hans vishetslärare både när det gäller sinnenas och tankarnas värld. Livets gränser upphävs, och drömmarnas upplevelser är lika verkliga som den vakna tillvaron. Döden blir en tillfällig passage.
Vad pojken söker är inte religiös frälsning utan existentiella insikter. Så var det också för Ko Un själv när han på 1950-talet blev zenbuddistisk munk och vandrade genom sitt hemland. Men efter ett decennium övergav han sin munktillvaro. Fria buddhistiska föreställningar spelar dock fortfarande en betydande roll i hans poesi och inte minst i romanen Ung pilgrim.

Förlagsinformation