Ko Un

* 1933 i Gunsan-si, Jeollabuk-do

Ko Un föddes i Chôlla-provinsen i sydvästra Korea, under en tid när landet fortfarande var en japansk koloni. Han fick en traditionell utbildning och i sin barndom lärde han sig de kinesiska klassikerna. Senare i sin ungdom blev han buddhistisk munk efter en rad traumatiska upplevelser i samband med Korea-kriget under vilket familjemedlemmar och vänner blev avrättade misstänkta för samröre med kommunister och de nordkoreanska trupperna. Efter tio år lämnade han tempel-livet och engagerade sig i kampen mot militärdiktaturen under Park Chunghee. Tillsammans med poeten Kim Chiha var han en av de ledande kritikerna mot den hårda regimen.
Liksom oppositionspolitikern Kim Daejung arresterades Ko Un 1980 när generalen Chun Doohwan tog makten, och han arresterades sedan upprepade gånger under 80-talet för sitt politiska engagemang. I och med demokratiseringen av Sydkorea och med före detta regimkritiker som Kim Daejung vid makten har Ko Un fått en annan ställning, och han var medlem av Kim Daejung's officiella delegation i samband med det historiska statsbesöket i Nordkorea år 2000.

Ko Un publicerade sin första diktsamling P'ian kamsông 1960 när han fortfarande var munk, och har sedan dess varit en av Sydkoreas mest produktiva författare. Han har publicerat mer än hundra volymer av poesi, prosa, essäer, drama och översättningar. Hans poesi omfattar allt från Zen-inspirerade dikter och korta lyriska dikter till långa episka verk med Koreas historia som tema, som till exempel Paektusan (1987-94) i sju volymer som skildrar motståndsrörelsen mot den japanska kolonialmakten. Bland prosan kan nämnas Hwaômkyông (1991), som handlar om tidiga Zen-buddhistiska mästare i både Kina och Korea, och Kim Sakkat (1995), en roman i tre volymer som skildrar den berömde vagabondpoetens liv. De senaste åren har han även vunnit internationellt erkännande och hans dikter har översatts till en rad främmande språk.
Anders Karlsson

Hans samlade verk utgavs 2003. Det är mycket omfattande, 120 000 sidor. Ko Un har själv kommenterat saken så här: "Dessa böcker staplade på varandra har faktiskt samma höjd som jag själv: 173 cm.
Förlagsinformation

 

Bibliografi – böcker

Tiotusen fotspår är ett väldigt, ännu inte avslutat diktverk, som Ko Un började skapa på 1970-talet. Han hade kommit att bli en av de viktigaste ledargestalterna i...
Dikter i urval
Hwaomkyung
Atlantis 2007; övers. Inja Han
I den sydkoreanske författaren Ko Uns roman Ung pilgrim vandrar en ung pojke från norra Indien, där Buddha en gång föddes, och beger sig söderut genom skogar, berg och...
Maninbo (1986)
Under sina år i fängelse i början av 1980-talet började Ko Un reflektera över alla de människor han träffat under sitt händelserika liv och ut ur detta v...
Maninbo (1986)
2005 utgavs Tiotusen fotspår och andra dikter på svenska. Där möter vi en anekdotisk och berättande poesi. 2006, utkommer Stundens blomma, en diktsamling av helt annat slag...
Ett urval av ett femtiotal av Ko Uns zenbuddhistiska dikter. Anders Karlsson