Vår förvridne hjälte

Yi Munyôls Vår förvridne hjälte är på ett plan en enkel berättelse om en pojke som efter flytten från en ansedd storstadsskola till en mindre skola på landsbygden ställs inför den nya klassens ordningsman Ôm Sôktaes envåldsstyre. Han Pyôngtae, som huvudpersonen och bokens berättare heter, kan inte förstå att de andra barnen frivilligt går med på allt Ôm Sôktae får dem att göra -- de lämnar frivilligt över sin mat och sina pengar till honom, de skriver hans prov, och så vidare -- så han bestämmer sig för att utmana honom. Det visar sig dock omöjligt. Han får hela klassen emot sig, alla utom Ôm Sôktae själv, som enbart regerar genom de andra eleverna. Till slut erkänner Han Pyôngtae sig besegrad och rätar in sig i ledet. När sen Ôm Sôktaes metoder genomskådas av skolledningen och det oundvikliga fallet närmar sig står Han Pyôngtae ensam kvar vid hans sida.

På ett annat plan är berättelsen skriven som en allegori över hur ett auktoritärt styre och dess mekanismer påverkar människor, både de som följer med strömmen och de som försöker utmana. På ett skickligt sätt använder sig Yi Munyôl av klassrummets dynamik för att gestalta den grupppsykologi som samhällen som styrs av auktoritära, enväldiga härskare präglas av. Romanen gavs ut 1987, kort efter att Sydkorea gått igenom en turbulent demokratiseringsprocess, men den är fri från specifika politiska och historiska referenser och går utan problem att läsa för en svensk läsare utan kännedom om Sydkoreas historia. I Sydkorea och andra delar av Asien har den samma status som William Goldings Flugornas herre eller George Orwells Djurfarmen har i vår del av världen.

Förlagsinformation