Vad är rasism : samtal med min dotter

Översättare:
Original: Le racisme expliqué à ma fille (1998)
Essäer, Romaner Marocko

 

Ben-Jellouns dotter Mérième är tio år och ställer en rad tydliga, kloka frågor som författaren, liksom vi andra vuxna har svårt att svara på. Boken är ursprungligen skriven för Frankrike med många exempel från Algeriet, Marocko och berberna (mammans ursprung), men bearbetad för en svensk läsekrets. Dessutom med kommentarer från besök och diskussioner av boken med barn i Mérièmes ålder i franska skolor.

Faktabok? Snarare en intressant dialog, ibland poetisk, ibland tuff eftersom Ben-Jelloun anser att kampen mot rasismen börjar i arbetet med språket och ord som annorlunda, främlingsfientlighet, drivkrafter, diskriminering, utrotning.
Britt Isaksson