Amitav Ghosh

Amitav Ghosh föddes 1956 i Calcutta och är bosatt i New York. Han har disputerat i antropologi och är lärare i litteraturvetenskap vid City University i New York. Poetiskt, känslostarkt och med politisk skärpa skriver han de marginaliserade människornas historia.