Amitav Ghosh

Amitav Ghosh föddes 1956 i Calcutta och är bosatt i New York. Han har disputerat i antropologi och är lärare i litteraturvetenskap vid City University i New York. Poetiskt, känslostarkt och med politisk skärpa skriver han de marginaliserade människornas historia.

Ruth Prawer Jhabvala

Ruth Prawer Jhabvala, f. 1927, kom från en tysk-polsk-judisk familj, som med knapp nöd undgick utplåning under andra världskriget genom att fly till Storbritannien 1939. Hon förlorade de flesta av sina släktingar.