Bei Dao

* 2 augusti 1949

Den kinesiske författaren Bei Dao föddes 1949 och är alltså årsbarn med den kinesiska folkrepubliken. Bei Dao betyder Den nordliga ön och är en pseudonym. Författarens verkliga namn är Zhao Zhenkai. Han började skriva under slutskedet av kulturrevolutionen i mitten på 70-talet och framträdde offentligt under den korta period från hösten 1978 till hösten 1980 då demokratimuren i Beijing blev ett forum för en litteratur som dittills varit förbjuden. Han utgav också under dessa år den stencilerade tidskriften Jintian (Idag) där många av de berättelser som sedan kom att ingå i samlingen Månen på papperet (svensk översättning 1986) först publicerades.

Bei Dao var också aktivt engagerad i den demokratirörelse som växte fram på våren 1989 och kulminerade i studentdemonstrationerna på Himmelska fridens torg. I ett brev till de kinesiska ledarna hade Bei Dao och ett trettiotal andra intellektuella krävt demokratiska reformer och frigivande av de politiska fångarna. Brevet avslutas med raderna "Om Kina i all sin väldighet inte har plats för ett skrivbord kan jag givetvis inte välja tysnaden". Bei Dao lever idag i exil i Kalifornien. Alla Bei Daos diktsamlingar är tolkade av professor Göran Malmqvist som också har varit författarens introduktör i Sverige.

Förlagsinformation

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.