Christer Duke

Översatta verk – böcker

Kazumi Yumoto (Natsu no niwa)
Kiyama, Yamashita och Kawabe är tre 12-åriga pojkar som funderar på många av livets mysterier. Mest fascinerande är döden. Ingen av dem har sett en död människa. Men den där gamle gubben i det...
Matsuo Bashō
llustrerad diktsamling innehållande sjuttiotalet haikudikter av japanska poeter. Ett inledande avsnitt om denna diktform och dess historia, skriven av poeten David Cobbs, ingår. F...

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Poesi. Förekommer i Karavan 2007:1.