Fawsi Karim

* 1945

Fawzi Karim är en av Iraks viktigaste poeter och röster. Sedan 1978 lever han i exil i London. Hans djupt individualistiska stil och hållning, som står utanför varje politisk och litterär rörelse, var mer hotfull för Saddam Husseins Irak än många mer ideologiskt baserade kritiker. Därför var Karim tvungen att lämna sitt hemland. I en avhumaniserad värld blev hans personliga röst en stark protest, som också har haft stort inflytande på många irakier i senare generationer.

Förlagsinformation

Bibliografi – böcker

Epidemiernas kontinent är en elegi över Irak. "Vi dör och vårt land får leva" säger diktens röster, "Vi dör och vårt land får leva...