Epidemiernas kontinent

Epidemiernas kontinent är en elegi över Irak. "Vi dör och vårt land får leva" säger diktens röster, "Vi dör och vårt land får leva". Men liksom Eliots Det öde landet blir elegin till en sång om återuppståndelse. Det enda möjliga hoppet är att ta sig igenom förstörelsen till återfödelsen. "Vi dör och vårt land får leva". I Epidemiernas kontinent ser Fawzi Karim på sitt moderland Irak med exilens sorgfyllda men skarpögda blick. I en elegi och ett antal korta dikter summerar han landets tusenåriga kamp med sig själv, sina yttre och sina inre demoner. Gilgamesh blir poetens följeslagare på resan genom denna blodiga nutid, denna blodiga historia.
Förlagsinformation

Anmärkning 

Delvis översatt från den franska utgåvan: Continent de douleurs