Giannina Braschi

* 1953 i San Juan, Puerto Rico

Giannina Braschi är född 1953 i San Juan, Puerto Rico, men lever och arbetar sedan många år i New York. Hon har uppmärksammats för sin ”postmoderna” och ”nomadiska” poetiska stil, samt för den ”spanglish” eller ”codeswitching” hon utvecklar i den prosalyriska Yo-Yo Boing! från 1998.
Hennes senaste bok United States of Banana (2011) är en hybridtext på gränsen mellan poesi och essä som reflekterar över världens och poesins tillstånd efter 11 september.
[Förlagsinformation]

Bibliografi – böcker

Ett urval av Giannina Braschis texter i svensk språkdräkt, översatta och tolkade av Helena Eriksson och Hanna Nordenhök.