Gun R. Bengtsson

Översatta verk – böcker

Anita Desai (Fire on the mountain, 1977)
Trevi 1980; övers. Gun R. Bengtsson
Nanda Kaul i Det brinner på berget är änka och har dragit sig tillbaka från världen till en ödslig bergstrakt i norra Indien för att tillbringa sin ålderdom...