Gunilla Lindberg-Wada

Översatta verk – böcker

Yukio Mishima (Haru no yuki)
Kiyoaki och Shigekuni lever i Tokyo i början av 1900-talet, en brytningstid såväl inom familjen och samhället, som på det personliga planet. Deras oskuldsfulla för...
Yukio Mishima (Sado koshaku fujin)
Drama i form av samtal om markisen de Sade mellan hans hustru och sex andra kvinnor. Markisen själv är på flykt undan lagen, dömd för sodomi och andra sedlighetsså...

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.