Jann Westrup

Översatta verk – böcker

Alan Paton (Ah, but your land is beautiful, 1981)
Norstedts 1984; övers. Jann Westrup
Handlingen tilldrar sig mellan åren 1952 och 1958, de år då raslagarna cementeras. Nationalistpartiet sitter vid makten, men oppositionen försöker samla sig i ett icke-segregerat liberalt parti (ett...