Vad ert land är vackert

Översättare:
Original: Ah, but your land is beautiful (1981)
Romaner Afrika

Handlingen tilldrar sig mellan åren 1952 och 1958, de år då raslagarna cementeras. Nationalistpartiet sitter vid makten, men oppositionen försöker samla sig i ett icke-segregerat liberalt parti (ett parti som Paton för övrigt själv var en av initiativtagarna till). Detta är de historiska fakta som ligger till grund för romanen. Fiktiva och verkliga personer förekommer i handlingen, somliga av de händelser som skildras har ägt rum, andra inte.

Paton har från vissa håll anklagats för att vara så upptagen av sitt humanitära budskap att hans romaner reduceras till "propaganda", men huvudpersonerna i denna roman känns högst levande. Några av dem lever med skygglapparna på; vill inte veta, vill inte se. Andra sätter sig upp mot systemet, som den vite liberalen Robert Mansfield, som följer samvetets röst men tvingas i landsflykt för att skydda sitt och sin familjs liv. Åter andra tror fullt och fast på "Afrikanderdom", på den segregerade guldålder som väntar.
Barbro Norström Ridaeus