Maja Lundgren

Översatta verk – böcker

Buchi Emecheta (Kehinde, 1994)
Ordfront 1997; övers. Maja Lundgren
Ett tema som går igen i Emechetas hela författarskap är konflikten mellan den traditionella kvinnorollen och ett modernt kvinnoliv, så också i Kehinde (1994; Tvillingrösten, 1997). Kehinde och hennes...