Maria Cederroth

Jag har skönlitterär översättning och facköversättning från spanska, engelska och katalanska som huvudsyssla sedan 2005. Innan dess var jag dagspressjournalist, huvudsakligen inom kulturområdet. Jag undervisar också i översättning från spanska till svenska på översättarprogrammen vid Stockholms och Uppsala universitet. Har själv gått översättarprogrammet (spanska och engelska till svenska) i Stockholm.

[Presentation hämtad från Översättarcentrums webbplats]

Översatta verk – böcker

Yuri Herrera (Trabajos del reino)
Lobo har större delen av sitt liv försörjt sig genom att spela dragspel och sjunga sina sånger på den lilla mexikanska stadens gator. En dag dyker traktens okrönte...
Yuri Herrera (La transmigración de los cuerpos)
En pestliknande smitta har drabbat den lilla mexikanska staden utan namn. Många människor har dött och bland de överlevande råder kaos och oro. Och mitt i allt påg...
Yuri Herrera (Señales que precederán al fin del mundo)
Makina har fått lära sig hur man som ung kvinna överlever i en tuff matchokultur. I telefonväxeln i sin mexikanska hemby förmedlar hon inte bara samtal utan även...
Cecilia Samartin
Jamilet är en sällsynt vacker flicka i en dammig mexikansk by. Men under kläderna bär hon en hemlighet, från ryggen ner till benen, vrider sig ett ohyggligt födelsemärke, som att hon har blivit...

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.