Nilsson Förlag

http://nilssonforlag.se/

Nilsson förlag är ett oberoende förlag med inriktning på översatt skönlitteratur från främst andra språk än engelska.

Utgivna böcker

Kungens trubadur
Yuri Herrera (Trabajos del reino, )
Lobo har större delen av sitt liv försörjt sig genom att spela dragspel och sjunga sina sånger på den lilla mexikanska stadens gator. En dag dyker traktens okrönte...
Om elegansen medan man sover
Vizconde de Lascano Tegui (De la elegancia mientras se duerme, )
Övers. Maria Nääs
Bokens berättarjag är en fransk soldat som återvänder till hemlandet efter ett antal års militärtjänstgöring i Afrika. Det dekadenta livet där har satt...
Skönhet är ett sår
Eka Kurniawan
En eftermiddag i mars månad reser sig Dewi Ayu ur sin grav efter att ha varit död i tjugoett år. Det blir upptakten till en helt fantastisk historia som tilldrar sig under mer ä...
Yuri Herrera (La transmigración de los cuerpos, )
En pestliknande smitta har drabbat den lilla mexikanska staden utan namn. Många människor har dött och bland de överlevande råder kaos och oro. Och mitt i allt påg...
Yuri Herrera (Señales que precederán al fin del mundo, )
Makina har fått lära sig hur man som ung kvinna överlever i en tuff matchokultur. I telefonväxeln i sin mexikanska hemby förmedlar hon inte bara samtal utan även...