Saadi Yousef يوسف‎ سعدي

Även känd som: Saadi Yusuf * 1934 i Abou Alkhasib, Basra

Född 1934 i Abou Alkhasib i sydprovinsien Basra, 1979 lämnade Saadi Yusuf Irak och han levt bland annat i Algeriet, Libanon och Frankrike. Sedan en längre tid bor han i London. 

Saadi Yusuf är en av de mest inflytelserikapoeterna i den moderna arabiska poesin. Sedan debuten 1952 har han publicerat över fyrtio diktsamlingar, fem essäsamlingar, en novellsamling, en roman och en pjäs. Han rör sig elegant mellan den klassiska arabiskan och det moderna enkla vardagsspråket, mellan versmåttens sångbarhet och prosalyriken. Vardagslivets erfarenheter, detaljerna och det intima har genom honom fått en plats i arabisk poesi och han har influerat en mängd poeter som kommit efter honom.

Saadi Yusuf hör också till det arabiska språkets främsta översättare och har oftast arbetat via engelskan. Författare som han översatt är bland andra Walt Whitman, Konstantinos Kavafis, Federico García Lorca, Giuseppe Ungaretti, Pär Lagerkvist, Gunnar Ekelöf och Wole Soyinka.

På svenska finns Saadi Yusuf tyvärr ännu inte utgiven, men några av hans dikter har publicerats i antologin Alkemins blå eld (FiB:s Lyrikklubb, 1991) och i Karavan finns dikter av honom översatta i nr. 4/2001 och 3/2003. Ett urval av hans lyrik i engelsk språkdräkt finns i volymen (2002).

Karavan 2015 (4)

 

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.