Karavan 2014:1

Vårnummer
Hans trädgård var världen - för hundra år sedan föddes Octavio Paz. Henrik Nilsson skriver till hans minne. Anna Mattsson i omvälvningarnas Kambodja: Vad kan orden utföra? 

TEMA Syrien: 
…ögonblicket före missilen. Texter av Samar Yazbek, Zakariya Tamir, Dima Wannous och Ghayath Almadhoun.

Dessutom: dikter av Cheran från Sri Lanka och intervju med Fatima Sharafeddine, en av arabvärldens mest populära barnboksförfattare.inför mig nu" - poesi från Brasilien, moderna klassiker tolkade av Marianne Sandels. Och vi har nya barnlitteratursidor!  Sandels. Och vi har nya barnlitteratursidor! 

Läs mer om innehållet

Läs redaktörens förord

Omslag