Almaviva

Bokförlaget Almaviva startades ungefär samtidigt med det nya århundradet. De tio böcker som publicerats sedan 2001 ingår i serien Almaviva-bok.

Mitt intresse för de romanska språken och litteraturen på dessa språk har varit själva grunden för utgivningen. Genom långvariga kontakter med personer i framför allt den portugisisktalande världen har jag fått förmånen att översätta och utge några författare som intresserar mig. Per korrespondens och även vid personliga möten har ett trevligt samarbete utvecklats. Detta har haft ett avgörande inflytande på texturval, översättning och utformning av introduktionerna.

Dessutom har jag sedan mitten av 1970-talet en passion för medeltidens trubadurlyrik. Boken Känn bara inte, vackre vän, någon rädsla … Kvinnans röst i lyriken på de romanska språken, 1100-1350, är resultatet av flera års forskning kring denna mytomspunna litteratur. Till denna bok står jag som ensam författare men en skara begåvade lyriker från länge sedan svunna århundraden återfinns i tolkning till svenska.

Samtliga böcker har omslag och grafisk formgivning av John Eyre. Både han och jag har som ambition att typografin skall vara utformad så att läsningen underlättas och själva boken blir attraktiv. Med glädje vi mottog beskedet från Kungl. biblioteket, att juryn för Svensk bokkonst 2001 belönat oss med "Hedersomnämnande för en ambitiös serie med god kvalitet."

Marianne Sandels

Almaviva
c/o Sandels
Kyrkogårdsgatan 5 A
SE-753 10 Uppsala
Tel: 018 - 12 32 00
(international: +46 - 18 - 12 32 00)

Utgivna böcker

José Eduardo Agualusa
José Eduardo Agualusa har en stark hemortsrätt i hela den portugisisktalande världen. Denna nya antologi omfattar tjugo texter, i helt olika tonlägen. Minnen från barndomens Afrika skimrar i...
José Eduardo Agualusa (Um estranho em Goa, )
En främling i Goa är en roman men även en resedagbok och en överdådig exposé av den indoportugisiska kulturen. Genom de förtäckta varningarna, den sä...
José Craveirinha
I denna antologi, Att stava till ett kosmos, återfinns en rad texter med ett starkt engagemang för den svarta befolkningen. Boken har även ett stort antal kärleksdikter ? m...
José Eduardo Agualusa (Nação crioula , )
Kreolska Riket, denna andra bok av Agualusa på svenska, är en kärleks- och äventyrsroman som binder samman Angola, Portugal och Brasilien under senare delen av 1800-talet, d...
José Eduardo Agualusa
Den här samlingen med korta berättelser, reseskildringar och betraktelser är Agualusas första bok på svenska. Miljön är ofta Angola, ibland Brasilien eller andra...