Marianne Sandels

Översatta verk – böcker

José Eduardo Agualusa
José Eduardo Agualusa har en stark hemortsrätt i hela den portugisisktalande världen. Denna nya antologi omfattar tjugo texter, i helt olika tonlägen. Minnen från barndomens Afrika skimrar i...
José Eduardo Agualusa (Um estranho em Goa)
En främling i Goa är en roman men även en resedagbok och en överdådig exposé av den indoportugisiska kulturen. Genom de förtäckta varningarna, den sä...
José Craveirinha
I denna antologi, Att stava till ett kosmos, återfinns en rad texter med ett starkt engagemang för den svarta befolkningen. Boken har även ett stort antal kärleksdikter ? m...
José Eduardo Agualusa (Nação crioula )
Kreolska Riket, denna andra bok av Agualusa på svenska, är en kärleks- och äventyrsroman som binder samman Angola, Portugal och Brasilien under senare delen av 1800-talet, d...
José Eduardo Agualusa
Den här samlingen med korta berättelser, reseskildringar och betraktelser är Agualusas första bok på svenska. Miljön är ofta Angola, ibland Brasilien eller andra...
César Vallejo (Poemas humanos, 1939)
Dikterna i denna samling skrevs mellan 1923 och 1938. De flesta anses dock ha tillkommit strax före författarens död, och de är fyllda av smärta och intensitet. Diktsamlingen...

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Novell. Förekommer i Karavan 2015:2.
Vid viss läsning uppstår eufori - översättaren Marianne Sandels skriver om lusten hon känt när hon arbetat med den brasilianska lyrikern Adélia Prados texter....
Poesi. Förekommer i Karavan 2014:3.
När jag läser Manoel do Barros dikter får jag i tankarna titeln på en bok av den finlandssvenska poeten Solveig von Schoultz, Samtal med en fjäril. Do Barros för m...