Ersatz

Ersatz är ett allmänutgivande bokförlag i Stockholm, grundat 1994 av Anna Bengtsson och Ola Wallin. Förlaget ger främst ut översatt litteratur från framför allt ryska och tyska, men även från andra språk, och svenska originalproduktioner intar en allt större plats i utgivningen. Ersatz värnar om kvalitet i alla led av produktionen och använder sig endast av arktryck och träfritt papper. Förlaget ingår i De oberoende och är medlem av Svenska Förläggareföreningen och PEN Internationals Publishers’ Circle. Till förlaget hör även imprintet Coltso, som ger ut genrelitteratur från företrädesvis Sverige och Ryssland, men även Polen, Tyskland och andra länder.

Kontakt

Anna Bengtsson förläggare/publisher
anna.bengtsson@ersatz.se
08-669 64 84

Ola Wallin förläggare/publisher 
ola.wallin@ersatz.se
08-669 65 76

Adress
Ersatz AB
Sibyllegatan 5
114 51 Stockholm 
 

Utgivna böcker

64
64 2019
Hideo Yokoyama
I januari 1989 kidnappas en sjuårig flicka i Tokyo. I fem dagar gör föräldrarna allt för att uppfylla kidnapparens krav. Förgäves. Kidnapparen kommer undan med l...
Sema Kaygusuz
Prisbelönt turkisk berättare»Jag minns som i går hur mitt väsen uppenbarades för mig genom en enda mening. Min mor berättade en dag hur jag dök upp som en bl...
Sema Kaygusuz
En vindpinad ö i Egeiska havet. Bland öborna går ryktet att Leylan, den unga bibliotekarien, vill döda sin alkoholiserade far. »Folk ansåg tydligen att jag kunde beg...
Ghayath Almadhoun
»Få frågor tycks vara så envist återkommande i texter om palestinsk litteratur och poesi som den om förhållandet mellan litteratur och politik, mellan...