De sönderrivna bilderna

Nyheten är kort: Han frös ihjäl. Det hände under flykten över bergen. Han skulle ta sig till Turkiet. Han ville inte dö i kriget. Jag känner mig förlamad. Rösten där borta i telefonen försöker trösta mig. Jag förstår ingenting. Hur kan en 19-årig pojke dö så lätt? Människor dör som flugor. Livet är så ovärdigt där borta.

Nahid tillhörde de unga intellektuella vid universitetet i teheran som efter shahens fall åtnjöt en ny frihet. Hon arbetade fackligt och engagerade sig i kvinnorörelsen. Några månader efter det att Khomeini tagit makten förändrades allt. Hon blev förföljd, såg sina vänner fängslas och tvingades fly ur landet.

I De sönderrivna bilderna berättar Nahid om den påfrestande och dramatiska flykten över bergen till Turkiet, under svåra umbäranden och i en fruktansvärd kyla. Hon beskriver månader av skräck, ovisshet och ensamhet, innan hon till slut kommer till Sverige, där hon beviljas politisk asyl. I boken skildrar hon också hur hon blir bemött och hur hon upplever det svenska samhället. Hon skriver om svårigheter hon som invandrare stöter på, om främlingsfientlighet och kulturkrockar. Klokt och balanserat ger hon oss en bild av hur det är att leva i exil, att inte kunna återvända till sin familj och sitt land.
Förlagsinformation