Den omättliga vägen

Översättare:
Original: The famished road (1991)
Romaner Nigeria

Föreställningen om abiku andebarnet, som frivilligt låter sig återfödas, är hämtad från den nigerianska yorubamytologin, men motivet är enligt författaren inte speciellt afrikanskt utan återfinns både i irländska och tyska legender och hos Homeros.
I romanen väljer Azaro att lämna andarnas land för att gå ned i människornas värld. Han väljer kåkslummen i Lagos vid tiden för Nigerias självständighet. När ett vanligt barn föds brister länkarna till andevärlden, men ett andebarn har dem kvar. Dess längtan att återvända till sitt ursprung är stark och ständigt närvarande. Ett andebarn lever endast i kortare perioder i människornas värld och vetskapen om detta fyller hans föräldrar med sorg. Men Azaro har tröttnat på återfödelsens kretslopp, han väljer att stanna.

I den fysiska världen lever Azaro med sina föräldrar i ett av Lagos slumområden. För slummens invånare är varje dag en kamp för överlevnad.Hans mor säljer cigaretter, tändsticksaskar och småsaker på marknaden. Hans far slavar som lastare på busstationen. Under handlingens gång får han emellertid oväntad framgång som boxare, vilket öppnar hans ögon för ett annat liv och han satsar förhoppningsfullt sina prispengar på en osäker karriär som politiker.

Bakom denna den yttre verkligheten trycker den magiska dimensionen, andarnas värld. Slöjan dras ibland åt sidan och verkligheten invaderas av flerhövdade monster, korsningar mellan människa och best, varelser som förökar sig framför åskådarens ögon. I barnets perspektiv blir myter verkliga, andeväsen och demoner en del av vardagens vidunderlighet.

Det är en sällsam roman där skräck och smärta, skönhet och värdighet blandas för att läsaren, med Azaros ögon, ska upptäcka tillvarons magi på nytt.

Barbro Norström Ridaeus

Anmärkning 

OBS tidigare utgåva Wiken, 1993