Ben Okri

* 15 mars 1959

Ben Okri föddes i Minna i Nigeria. Den första delen av sin barndom tillbringade han i England där hans far studerade till jurist. När han i tioårsåldern återvände till Nigeria pågick Biafrakriget. I familjen fanns ett stort bibliotek och Okri läste allt som fanns i det. Men han såg aldrig skönlitteraturen som en framtid, han planerade att bli läkare eller ingenjör. När han inte antogs vid universitetet, började han skriva för att återupprätta sin självkänsla.

1976 fick han sin första artikel publicerad. Den handlade om ockerhyror i Lagos getton. När artikeln publicerades förstod jag att jag skulle bli författare. Jag var sjutton. Nitton år gammal återvänder han till England för studier vid University of Essex, men han fick avbryta dem efter två år i brist på pengar.

Hans första roman Flowers and shadows (1980) publicerades innan han ännu fyllt tjugo år. Romanen handlar om den unge Jeffia Okwe, som får ett hårdhänt uppvaknande från sin ompysslade lyxtillvaro i en Lagosförort, när hans fars hänsynslösa affärsmetoder avslöjas och hans familj skandaliseras och ruineras.

The landscapes within (1981), Okris andra roman, är en roman om personlig utveckling. Centralgestalt är den unge konstnären Omovo, som i sin konst försöker uttrycka det kaos av liv som Lagos och Nigeria utgör. Hans relationer till vänner och familj och hans spröda kärlek till en grannes hustru utsätts för svåra påfrestningar när de exponeras för den kärva verkligheten.

Han har hittills gett ut två novellsamlingar: Incidents at the shrine(1986) och Stars of the new curfew (1988; båda samlingarna ingår i När ljuset vänder åter, 1994).

När den tredje romanen, The famished road, publicerades, väckte den omedelbar uppmärksamhet och belönades med det prestigemättade Booker Prize 1991. Prissumman på £20 000 gav honom ett visst ekonomiskt oberoende, och ett tvåårigt stipendium till Trinity College i Cambridge gav honom en tid av arbetsro.

I sin första lyriksamling An African elegy (1992) har han sammanställt lyrik som tidigare publicerats i bl.a. The Times, The Guardian och PEN International. Dikterna i samlingen bygger på tio års produktion. Senare dikter har Okri samlat i Mental fight: an anti-spell for the 21st century (1999) Berättelsen om andebarnet Azaro från Den omättliga vägen fortsätter i romanerna Songs of enchantment (1993). och Infinite riches (1998). Romanerna Astonishing the Gods (1995) och In Arcadia (2002) är båda moderna fabler i en magisk språkdräkt, medan den prisbelönta Dangerous love (1996; Farlig kärlek, 1997) är en omarbetning av ungdomsverket The landscapes within. I den provokativa och poetiska essäsamlingen A way of being free (1997) behandlar Okri bland annat Shakespeare, Picasso, kulturell tolerans och poetens roll i samhället. Allt med samma briljans.

Barbro Norström Ridaeus

Fler titlar:
Starbook (roman, 2007)
Tales of Freedom (noveller, 2009)
A time for New Dreams (essäer, 2011)
Wild (poesi, 2012)

Litterära priser 

Bibliografi – böcker

Incidents at the Shrine
Modernista 2019; övers. Jan Ristarp
OBS prelimnär utgivning 20210228
Stars of the New Curfew
Modernista 2019; övers. Jan Ristarp
OBS Beräknad utgivning uppskjuten till 2019-05-28
The famished road (1991)
Modernista 2015; övers. Jan Ristarp
Föreställningen om abiku andebarnet, som frivilligt låter sig återfödas, är hämtad från den nigerianska yorubamytologin, men motivet är enligt fö...
Bonniers 1997; övers. Thomas Preis
Boken är en omarbetning av ungdomsverket The landscapes within, 1981. Unge Omovo bor i ett getto i jättestaden Lagos. Han lever i ett par rum tillsammans med sin alkoholiserade far och...
Incidents at the shrine, 1986 och Stars of the new curfew, 1988
Bra Böcker 1994; övers. Jan Ristarp
Ben Okri har hittills gett ut två novellsamlingar: Incidents at the shrine(1986) och Stars of the new curfew (1988; båda samlingarna ingår i När ljuset vänder åter.

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Övers. Birgitta Wallin
Novell. Förekommer i Karavan 2020:2.