Ett ungdomsporträtt

Översättare:
Original: Chôlmûn nar ûi ch'osang (1981)
Novellsamlingar Asien

Denna självbiografiskt baserade novellsvit (Vid flodmynningen, Vår glada ungdom, och Vintern det året) utspelar sig under slutet av 60-talet. Det var under den militärdiktatur som styrdes avPark Chunghee, en period präglad av snabb ekonomisk tillväxt, antikommunism och förtryck av politiskt aktiva grupper som fackföreningar och studenter.
Ungdomstidens häftiga känslokast och existensiella funderingar, tillsammans med Sydkoreas historiska bakgrund, återspeglas levande och träffande i huvudpersonens brådmogna och sargade uppväxt. Novellsviten handlar lika mycket om individens mognadsprocess som det moderna koreanska samhällets tillkomst.
Huvudpersonen plågas av den forcerade mognadsprocessen, pådriven av både hans läggning och omständigheterna, och intellektuellt pågår i hans medvetande en kamp mellan det traditionella och det moderna.
Anders Karlsson