Försvunna i djungeln

Översättare:
Original: La vorágine (1924)
Romaner Colombia

Romanen utspelar sig bl a i djungelområdena kring floden Río Negro/Guainia i gränstrakterna mot Brasilien. Det är en berättelse om kampen för överlevnad och samtidigt en mäktig anklagelseskrift mot hur de människor behandlades som lockades till djungeln för att delta i utvinningen av kautschuk. När boken kom ut möttes den av ett mycket stort intresse men också kritik, vilket föranledde författaren att till senare upplagor göra fler än 3 000 ändringar i sitt manuskript.

Eva Stenvång