Gåvor

Översättare:
Original: Gifts (1992)
Romaner Somalia

Gåvor är en vardagsnära kärleksroman men också en politisk pamflett och nutidshistoria.
I centrum står sjuksköterskan Duniya som arbetar på ett sjukhus i Mogadishu. Trots att hon är i trettiofemårsåldern och varit gift två gånger, senast med den alkoholiserade journalisten Taariq, har hon aldrig varit förälskad förrän hon möter den vänlige FN-tjänstemannen Bosaaso. Denne har tillsammans med många andra hörsammat regeringens upprop och återvänt från utlandet för att ställa sitt kunnande i samhällets tjänst. Vi får följa deras spirande kärlekshistoria från den allra första hjärtklappningen till det etablerade förhållandet. Som alla Farahs hjältinnor är Duniya till en början fångad i det islamiska patriarkatets tvångströja. Själv en gåva och handelsvara mellan män blir hon först bortgift med den åldrade Zubair, senare gifter hon sig med sin hyresvärd Taariq. När hon frigjort sig ur sitt andra misslyckade äktenskap hamnar hon åter under morbröder, bröder och halvbröders kontroll. Erfarenheten har lärt henne att varje gåva är förknippad med ett förbehåll, en känsla av skuld och förpliktelse som för in i en labyrint av beroende. När hon möter den generöse Bosaaso är hon därför först mycket avvaktande och skeptisk.

Tiden är kring 80-talets mitt och nordöstra Afrika hemsöks av svält. Med utgångspunkt från Duniyas motvilja mot att erhålla eller lämna någonting som kan snärja henne i beroende, förs resonemanget om biståndet som moraliskt dilemma upp på en global nivå. Taariq sekunderar genom att skriva en bitande artikel om biståndets demoraliserande inverkan både på givare och mottagare. Taariqs text är en av flera texter som bryter sig in i berättelsen, liksom faktarapporter, artiklar och nyhetstelegram.

Barbro Norström Ridaeus

Anmärkning 

Andra delen i den löst länkade romantrilogin Blood in the sun av vilka den första delen är Kartor och sista delen är Hemligheter