Innan jag glömmer

Forum 2006
Översättare:
Original: Before I forget (2004)
Romaner Sydafrika

En uppburen, sydafrikansk författare i övre delen av sjuttioårsåldern befinner sig i skrivvånda. Han tror sig ha tappat sin talang. Men genom mötet med en (betydligt yngre!) kvinna dras han in i en komplicerad relation som ger honom kraft att skriva denna berättelse. Och den visar sig bli till ett slags Don Juan-katalog över alla författarens erotiska äventyr genom livet, äventyr och möten som tycks ha varit det som både gett honom stoff för författarskapet och som format honom som människa.

Eftersom skildringarna av dessa äventyr (skildrade mot bakgrund av avgörande händelser i det sydafrikanska samhällets förvandling) är inte så litet klichéartade och personerna tämligen konturlösa, blir hans dialoger med sin 103-åriga moder de inslag som ger boken nerv och litterär lyster.

Jan Ristarp