Jorden

"Jorden" är den livfullaste och populäraste roman som skrivits om de egyptiska böndernas levnadsförhållanden. Handlingen utspelas i en by i Nildeltat några sommarmånader i början av 30-talet och har som bakgrund de väldiga sociala motsättningarna. Landets regering, som stöder sig på de stora jordägarna, ser genom fingrarna på hur dessa trakasserar och exploaterar bönderna. Men där stöter de på envist motstånd. I byn som här skildras står striden hård om det livsnödvändiga vattnet, som myndigheterna försöker skära ned till förmån för en pascha. Därefter vill de dra en väg över byns jord och därmed beröva många bönder deras levebröd. Präglade av detta yttre hot träder byborna fram, mycket livfullt gestaltade, eftersom författaren inspirerats av egna upplevelser och själv är romanens jagperson, en pojke i 13-årsåldern som annars studerar i Kairo men nu är hemma på sommarlov. Där är hans kusin, en ung bonde, som trånar efter en av de rikare böndernas vackra dotter, en butiksinnehavare som studerat vid el-Azhar-universitet, en sparsam skollärare som lånar ut pengar till bönderna, en beduin som tjänar som vakt, en sträng imam som många inte tar på så stort allvar. Och så är det kvinnorna av vilka flera skämtar friskt med männen och ingalunda är så dystra och passiva som de ofta framställs. Byfolket har sina kontroverser, sin missämja och svartsjuka. De reagerar också till att börja med splittrat på myndigheternas påbud: Är det bäst att göra motstånd eller ställa sig in hos de mäktiga? När olyckorna hopar sig, sluter de sig dock samman i förbehållslös solidaritet. Trots den bistra sociala verkligheten är grundstämningen optimistisk och i de många dråpliga scenerna är det ofta de rika och mäktiga som råkar illa ut. Miljön frammanas kärleksfullt och intresseväckande: Nildeltats heta, platta slättlandskap med sina åkrar av spirande majs och bomull och sina vittförgrenade bevattningssystem. Romanen har filmatiserats av arabvärldens främste regissör Yousuf Shahin och har antagligen nått en ännu större publik på den vägen.

Ingvar Rydberg