Kartor

Askar föds under ett stjärnfall i staden Kallafo i nordöstra Etiopien, en stad som till övervägande delen är befolkad med somalier. Han hittas vid sin döda mors kropp av den etiopiska tjänstekvinnan Misra. Hon blir hans fostermor; hon bestämmer hans kosmos gränser. Deras symbios är stark och ödesdiger och den bryts först vid Askars inträde i vuxenvärlden. Efter omskärelsen söker han ett substitut för sin kärlek till fostermodern och han finner det i kärleken till moderlandet Somalia.
Askar och Misra skiljs åt och möts inte igen förrän i slutet på 70-talet när Somalia och Etiopien befinner sig i krig. Misra söker hans beskydd anklagad för att vara angiverska åt etiopierna. Han avvisar henne och blir på så sätt delaktig i hennes död.

På en förtätad och bildrik prosa där berättarperspektivet växlar, händelser återkommer och upprepas med små förskjutningar, gestaltas konflikten mellan tanke och handling, Askars intensiva bindning till Misra och flyktingens eviga skuldkomplex.

Barbro Norström Ridaeus

 

Förord 

Efterord 

Anmärkning 

Första delen i den löst länkade romantrilogin Blood in the sun av vilka de andra är Gåvor och Hemligheter. Utkom första gången 1987 på Bonniers förlag