Magre Memeds hämnd

Magre Memed är Yasar Kemals mest älskade romanhjälte. Memed är den ädle rövaren, som sprider skräck bland Anatoliens agor och hopp bland de utplundrade bönderna.

Det är mer än trettio år sedan Yasar Kemal först berättade om Magre Memed i Låt tistlarna brinna! Då vi nu åter möter Memed spränger han fram lika ung som förr på sin osårbara häst. 

Förlagsinformation

Romanerna om Magre Memed:
Låt tistlarna brinna!

Och de brände tistlarna
Magre Memeds hämnd
Hav av eld

 

Utdrag - inledning 

Somliga år kommer våren mycket snabbt till Cukurova. Plötsligt knoppas alla grenar, gräset börjar växa och med ens kommer alla insekter och fåglar fram.