Midaqq-gränden

Översättare:
Original: Zuqaqu al-Midaqq (1947)
Romaner Egypten

Romanen "Midaqq-gränden" hör till den tidiga, realistiska perioden i Mahfouz författarskap. Handlingen utspelas i det gamla Kairo under andra världskriget - i en gränd där alla känner alla. Kirshas kafé är samlingspunkten för berättelsens manliga huvudpersoner. Där utspelas och diskuteras mycket av grändens dagliga liv. Komiska såväl som sorgliga händelser avlöser varandra. En medelålders änka köper sig med en äktenskapsförmedlerskas hjälp en ung man. Direktör Salim Ulwan, som gjort sig en snabb förmögenhet på att spekulera i knappa varor, känner ångestfull krafterna svika och försöker föryngra sig med hjälp av kärleksdrycker. Bagerigesällen Zita arbetar på nätterna med att göra fattiga människor till krymplingar så att de kan försörja sig som tiggare, när han inte i tandläkare Boushis sällskap gör räder till begravningsplatser, också nattetid, för att dra ut guldtänder på nyss begravna lik. Men de åker fast och deras förehavande väcker en rungande skandal i gränden. Barberaren Abbas hoppas på en ny framtid tillsammans den unga vackra Hamida, som han utan resultat uppvaktar. Hon är den skarpast och utförligast tecknade kvinnan i romanen: "Trots sin begränsade erfarenhet av livet kände hon den stora klyftan mellan denne ödmjuke pojke och sina egna giriga drömmar som instinktivt rörde sig om styrka, trots, makt och strid." Abbas ger sig av till den engelska militärbasen Tell el-Kebir i Nildeltat för att spara ihop pengar till ett giftermål. Men när han kommer tillbaka, är hon spårlöst försvunnen. Hon har i sin desperata längtan efter ett bekvämt lyxliv rymt med en elegant man, som hon sett passera på gatan och låtit sig förföras av. Men han visar sig värva unga kvinnor för en bordells räkning och hon hamnar istället i ett liv som prostituerad, vilket hon dock till att börja med gränslöst njuter av. Hon blir mycket uppskattad av de brittiska soldater som kommer in till Kairo på permission. Men hon skymfas efter kort tid av sin hallick, som nu anser sig ha henne fången, och hon rymmer för andra gången. Ute på gatan stöter hon på sin förre beundrare Abbas, men nu blir det ingenting av. Mahfouz kan sägas ha en illusionslös syn på livet. Detta snurrar mest kring sex och pengar. I kampen mellan gott och ont är det i regel ondskan som triumferar. Denna syn kan väl mestadels motsvara verkligheten i Egypten, vilket kan ses i det gensvar hans romaner fått hos den läsande allmänheten. Det är en viktig tendens i hans författarskap men inte genomgående, som man kan se i hans stora trilogi (som börjar med "Mellan de två slotten"), där han ger sig bättre tid att utmejsla de skildrade personernas karaktärer.

Ingvar Rydberg