Moskvasymfonin

Översättare:
Poesi Turkiet
Ämnesord:

Men så här är det: Vissa människor är fria men deras tankar instängda, andra människor bakom galler känner sig fria Så lyder några rader ur Nazim Hikmets långa diktMoskvasymfonien som publicerades 1952 i Sofia, men skrevs under de tretton åren mellan 1938 och 1950 då han satt i fängelse i sitt hemland. Det är ett komplext och fragmentariskt verk, ett slags monologer av dels en fri jordägare, dels några interner i ett fängelse. Det gemensamma, övergripande temat är musiken, som de alla lyssnar till med sina olika förutsättningar - den ryska tonsättaren Dmitri Sjostakovitjs Moskvasymfonin. Den långa episka dikten, som är en del av ett större verk med en titeln "Ínsan manzalari" (ungefär Människolandskap) kretsar kring begreppen frihet och instängdhet, ständigt återkommande teman i Nazim Hikmets verk.

Erik Jansson

Anmärkning 

Översättningen följer i stora drag Taner Baybars engelska version : The Moscow symphony