Sömngångarland

Översättare:
Original: Terra sonâmbula (1992)
Romaner Moçambique

På den här platsen hade kriget dödat landsvägen. Det var bara hyenorna som drog fram där med nosen i damm och aska.? I denna roman ger Couto oss en bild av det inbördeskrig som slutade 1992, och som slagit Mocambique i spillror. Men kriget skildras aldrig i några strider utan genom de människor som drabbades. Här har de döda lika stor talan som de levande.