Utvandringens tid

Leopard 2006
Översättare:
Original: Mawsim al-hijrah ila al-shamal (1969)
Afrika

Till sin barndoms lilla by vid Nilens strand i Sudan återvänder berättelsens anonyme huvudperson efter framgångsrika studieår i England. Men samtidigt med honom har en annan, äldre, återvändare flyttat in i byn, Mustafa. Denne visar sig vara den f d briljante studenten som valt bort en given plats bland landets elit för att i stället mot slutet av sitt liv försöka återknyta banden med sitt ursprung.
Romanen blir så småningom Mustafas berättelse om hur han, i 20-talets London, med hjälp av sin intelligens och kyliga beräkning, försökte inte bara bli en lika god engelsman som de infödda utan också besegra dem med deras egna vapen, orden, och underkuva inte minst deras kvinnor. Men hans försök att leva detta dubbelliv, att leva i en lögn, blev honom till sist övermäktigt, och frågan är om han nu kan bli jordbruksexpert och en aktad samhällsmedborgare i sin födelseby.

Det är en lika gripande som oroande och vacker berättelse om hur människan är sig lik överallt. Dessutom är den en betagande skildring av ett uråldrigt byliv vid den stora floden.
Jan Ristarp

Anmärkning 

Efterord Sigrid Kahle