Chenjerai Hove

* 9 februari 1956 † 2015712 i Stavanger, Norge

Chenjerai Hove var utbildad till lärare, har arbetat som förlagsredaktör för Mambo Press och Zimbabwe Publishing House, och var ordförande för Zimbabwes författarförbund från 1984 till 1989.

Hove förekommer i flera antologier, men har också gett ut tre diktsamlingar på engelska i eget namn: Up in arms (1982) och Red hills of home (1985) och Rainbows in the dust. Essäsamlingarna Shebeen tales: messages from Harare (1994) och Palaver finish: essays (2002) speglar förändringarna i det egna samhället. Medan den första samlingen är en varm och klok skildring av det dagliga livet på gräsrotsnivå där humor och olagligt öl är viktiga ingredienser för att tackla tillvarons förtretligheter, är den senare boken snarast en stridsskrift tillkommen i ursinne och förtvivlan över det sätt på vilket makthavare och politiker missbrukar sina privilegier och föröder landet.

Palaver finish består av 21 brännande veckokrönikor tidigare publicerade i tidningen Zimbabwe Standard.

Romanen Ancestors (1996) följer tätt i spåren på den tidigare romanen Bones (Ben), också här är det röster från det förgångna som söker levande öron. En ung man på en lång tågresa som också kan tolkas som Zimbabwes resa genom tiden nås av dessa kvinnoröster från det förflutna. På ett mycket lyriskt språk tätt tvinnat vid den muntliga berättarkonsten skildrar kvinnorna sina tragiska och förtryckta öden.

Åhöraren inser att han måste ta ansvar för fädernas ogärningar och reparera vad de brutit och att arvet från det förgångna måste vara fundamentet till morgondagens framsteg.

Barbro Norström Ridaeus

Artiklar 

En intressant artikel om Hoves romantiska Afrikabild, har skrivits av Flora Veit-Wild, Dances with bones: Hove?s romanticized Africa. I: Research in African literature, vol. 24 (1993):3, s. 5?12

Bibliografi – böcker

Shadows (1991)
Symposion 1995; övers. Roy Isaksson
Hoves andra roman, Skuggor, som utspelar sig strax innan Zimbabwes självständighet 1980, handlar om en familj som tvingas flytta från sina förfäders land och de svå...
Ben
Bones (1988)
Legenda 1990; övers. Ulf Gyllenhak
Ben, som prisbelönats med det prestigeladdade Nomapriset som 1988 års bästa afrikanska roman, är tillägnad de kvinnor vars barn inte återvände från den...