Eric Hermelin

Även känd som: Erik Hermelin * 1860 † 1944

Översatta verk – böcker

Sadi
Åttahundra år har gått sedan den persiske poeten Sadi föddes, men än idag ser man honom som en mänsklighetens välgörare, främst genom Lustgården...
1976 utgav Carl-Göran Ekerwald på Cavefors förlag Persiska antologin, ett urval av Eric Hermelins översättningar av persisk poesi från den klassiska eran 1000-1500....
Jalal al-Din Rumi
1933; övers. Eric Hermelin
Jalalaldin Rumi är en av det persiska språkets främsta poeter, religiösa tänkare och historiska gestalter. Man har menat att han är världens främste mystike...

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.