Ghassan Kanafani Arabiska: غسان كنفاني

* 9 april 1936 i Akka, Palestina † 8 juli 1972 i Beirut, Libanon

Kanafani, politisk aktivist, konstlärare, dramatiker men framför en storslagen novell- och romanförfattare, kan genom sina personliga upplevelser och sin litterära och politiska aktivitet, sägas representera det mesta i det palestinska folkets dramatiska öde.

Han föddes i Akka i norra Palestina som son till en advokat. Strax före det arabisk-israeliska krigets utbrott den 15 maj 1948 flydde familjen norrut. Den var ett slag bosatt i en libanesisk by nära gränsen men fick sedan dra vidare och hamnade till sist i Damaskus. Ghassan fick genast hjälpa till med att försörja den utblottade familjen på åtta personer, som levde ihop med ytterligare åtta personer. Efter studentexamen begav han sig som så många andra utbildade palestinier till Kuweit för att arbeta som lärare.

De sex åren där blev av stor betydelse för Kanafanis utveckling. Där fick han tid att skaffa sig en vidsträckt litterär och politisk beläsenhet. Och det var där han började skriva. I dessa hans första noveller träder det palestinska folket i dess miserabla liv i exil fram. Det är en värld av vanmakt, diskriminering och mänsklig isolering. Oberoende av vistelseort gör sig Palestina för alla påmint på något sätt. Somliga lever nedpressade av det förflutnas tyngd, ständigt plågade av förlusten av någon nära anhörig eller av personligt svek när avgörandet stod och hemlandet gick förlorat. För andra som bättre lyckats förtränga det som varit kan minnet plötsligt väckas till liv av någon tillfällighet i vardagen.

Det var strax efter att Kanafani flyttat till Beirut 1961, där han definitivt bosatte sig och f ö gifte sig med en palestinaengagerad dansk flicka, Anni, som han skrev sitt mest berömda verk, den lilla romanen "Män i solen". Den skildrar palestiniernas flykt från lägrens eländiga verklighet och mållösa kringirrande, deras tragiska försök att komma till rätta med sina problem långt från hemlandet. Tre palestinier, som tagit sig till Amman för att komma vidare till något oljeemirat och tjäna pengar, går genom tragiska omständigheter under på gränsen till Kuweit. Detta var en utväg som Kanafani upplevt inte ledde någonvart. Vad vinner palestinierna, ville han fråga, på att fly från den enda uppgift som kan ge dem en människovärdig tillvaro: att återvinna rätten att leva som ett folk i det Palestina som en gång var deras?

"Män i solen" står i skarven mellan två stadier i det palestinska medvetandets utveckling, mellan den apati och verklighetsflykt som följde närmast på katastrofen 1948 och uppvaknandet under 60-talet. I en annan kort roman, "Allt vad ni har kvar" från 1966, som är Kanafanis mest komplicerade och förtätade verk, återspeglas detta nya stadium. Den utmärks av två intimt sammanflätade samtidiga handlingsförlopp som utspelas under loppet av tolv timmar. En ung pojke ger sig iväg från Gaza genom Negevöknen i riktning mot Jordanien, där han hoppas finna sin mor. Samtidigt är hans äldre syster (i Gaza) tillsammans med den man som hon just tvingats gifta sig med och som pojken föraktar. Handlingarna går parallellt mot en dramatisk upplösning. Pojken överraskas av en israelisk soldat i öknen men lyckas övermanna honom. I samma stund går systern till motattack mot mannen, som vill tvinga henne till abort och grovt skymfar henne. Här avlägsnar sig palestinierna inte ett steg från sitt lands jord. Palestinierna har ingenting kvar att förlora, ingenting att vinna på att vänta ytterligare.

Kanafani aktiverade sig redan under Kuweittiden i en panarabisk organisation, som hade arabisk enhet och Palestinas befrielse som mål. Det var inom den rörelsens press han kom att verka som journalist och politisk kommentator och även fick sina första litterära alster publicerade. Strax efter sexdagarskriget 1967, då Israel erövrade resten av Palestina och hela Sinaihalvön, ombildades rörelsens palestinska gren till Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) som antog ett marxistiskt program. Kanafani blev chefredaktör för dess strax därpå startade veckoblad al-Hadaf och deltog verksamt i utarbetandet av den nya politiken.

De omvälvande yttre händelserna påverkade givetvis också Kanafanis litterära skapande. Den gestalt som nu bestämde det palestinska folkets uppfattning om sig självt var inte längre den apatiske lägerinnevånaren utan gerillasoldaten. Men det var inte själva gerillakampen han närmast tog upp utan den revolt mot misär och bortglömdhet som svepte fram över flyktinglägren och spelade en minst lika stor roll i folkmajoritetens praktiska liv. Hur den upplevs av en palestinsk mor återgav han i en bok 1969, "Umm Sa'd", som består av en rad autentiska samtal med en flyktingkvinna bosatt i ett av lägren runt Beirut. I en roman från samma år, "Tillbaka till Haifa", skildrar Kanafani hur ett äldre palestinskt par några veckor efter kriget 1967 utnyttjar gränsens öppnande på Västbanken för att resa från Ramallah till Haifa (i Israel) och se vad som hänt med det hus de övergav där 1948. De hade i paniken då också lämnat kvar en nyfödd son. Denne visar sig nu ha uppfostrats som israel av ett judiskt par från Polen som övertog deras hus 1948. Implikationerna härav och den egentliga innebörden av begreppet hemland diskuteras vidare i denna lilla roman.

Kanafanis penna skulle i längden visa sig lika farlig för Israel som något gevär. När han på förmiddagen den 8 juli 1972 steg in i sin bil för att bege sig till sin tidning, exploderade en kraftig sprängladdning som dödade honom och en systerdotter han hade med sig. Hans verk har efter hans död fått ytterligare en väldig spridning för sin fina, inkännande gestaltning av såväl levande individer som det palestinska folkets öde i stort.

Ingvar Rydberg

Bibliografi – böcker

Den lilla lyktan är en klassisk och älskad historia om en liten prinsessa som när hennes far dör får i uppdrag att hämta solen till slottet Prinsessan försö...
Rijal fish-shams (1961)
Här behandlas i Tranans nya upplaga av "Män i solen", förutom titelromanen,  "Umm Sa'd".  De ger med utgångspunkt från Kanafanis f...

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Övers. Marie Anell
Utdrag ur roman. Förekommer i Karavan 2019:4.
Övers. Ingvar Rydberg
Novell. Förekommer i Den hemliga trädgården 3 : det är tur att generaler inte läser barnböcker.
Läs hela berättelsen Den lilla lyktan
Övers. Ingvar Rydberg
Novell. Förekommer i Karavan 2003:3.