Karavan 2019:4

Tema: Tusen och en roman
ur den arabiska litteraturen

Karavan utforskar den arabiska romanen. Poesin har alltid varit genre nr ett i arabvärlden, men romanen har under de senaste decennierna tagit ett stort kliv framåt och inmutat sin plats på den litterära scenen. Idag är den arabiska romanen livaktigare än någonsin.
Välkommen att träda in i en mängd fascinerande och utmanande romanvärldar! Forskare, översättare och författare är våra guider och presenterar sina favoriter i ett extratjockt nummer.
Utöver temadelen finns här en intervju med den debuterande Virginia Higa, en presentation av samtida röster från Malaysia med mera.

Omslag