Helena Böhme

Översatta verk – böcker

Maryse Condé (La Vie sans fards, 2012)
Leopard 2014; övers. Helena Böhme
Författaren Maryse Condé föddes i Pointe-à-Pitre på Guadeloupe 1937 som det yngsta syskonet i en skara på åtta barn. Hennes mor var lärare och hennes...
Maryse Condé (En attendant la montée des eaux)
Leopard 2011; övers. Helena Böhme
Livet ter sig torftigt och ensamt för läkaren Babakar. Efter att ha tillbringat större delen av sitt liv i ett Afrika märkt av fattigdom och statskupper, har han slagit sig ner på sin mors hemö...
Maryse Condé (Desirada)
Leopard 2009; övers. Helena Böhme
Marie-Noëlle har aldrig vetat vem som är hennes far. Hennes mor Reynalda var bara fjorton år när Marie-Noëlle föddes och kort därefter överlämnas hon i den barnlösa Ranélises vård när Reynalda reser...
Maryse Condé (Traversée de la mangrove, 1989)
Leopard 2007; övers. Helena Böhme
En främling anländer till det lilla samhället Riviere au Sel i Guadeloupe, ett samhälle präglat av kolonialismen och globaliseringen. Mannen, Francis Sancher, förblir en...

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Övers. Helena Böhme
Utdrag ur roman. Förekommer i Karavan 2011:4.
Övers. Helena Böhme
Novell. Förekommer i Karavan 2007:3.