Joar Tiberg

Översatta verk – böcker

Leila Aboulela (Minaret, 2005)
De senaste åren har en rad muslimska författare i England gått i bräschen för en ny litterär tendens. De känner inget behov av att förklara eller ironisera över islam. Inte heller har de den...
Anita Agnihotri
Kärlek, arbete, politik - allt vill hon famna. Babli, huvudpersonen i Dagar i Mahuldiha, vill uträtta så mycket, framför allt vill hon förbättra bybornas villkor. Men hon måste hela tiden slåss mot...

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.