Martin Uggla

Sedan början av september 2011 är jag tillbaka i Sverige efter att ha arbetat ett år med att översätta EU-texter från engelska, franska, danska och spanska åt en internationell översättningsbyrå med sitt nordiska huvudkontor i Riga. Året i Riga var lärorikt, men jag är glad över att återigen ha fått möjlighet att översätta skönlitteratur. Förutom översättarutbildningen vid Lunds universitet ingår konstvetenskap, idéhistoria, museologi, pedagogik och konstskolestudier i min utbildningsbakgrund.

[Presentation hämtad från Översättarcentrums webbplats]

Översatta verk – böcker

Laura Restrepo (La novia oscura)
Bakhåll 2013; övers. Martin Uggla
Varje avlöningsdag strömmar arbetarna från de stora oljeborrtornen in till La Catunga - kvinnokvarteren - för att slå runt. Bland hororna finns särskilt en som är...
Laura Restrepo (Demasiados Heroes)
Bakhåll 2012; övers. Martin Uggla
Berättaren är en kvinna, Lorenza – i flera avseenden identisk med författaren själv – som tillsammans med sin artonårige son Mateo beger sig till Argentina f...
Laura Restrepo (El Leopardo al Sol)
Bakhåll 2011; övers. Martin Uggla
Laura Restrepo är en av Latinamerikas främsta författare. Hennes romaner utgår från en realistisk botten men hon skruvar upp berättandet till en extrem, passionerad nivå och skapar en glödande...

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.