Moacyr Scliar

Även känd som: Jaime Moacyr Scliar * 23 mars 1937 i Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasilien † 27 februari 2011 i Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasilien

Scliar var en produktiv författare, som gav ut över 50 böcker - allt från novellsamlingar och romaner till essäer, barnböcker och tidningskrönikor.

Han föddes i Porto Alegre sydligaste delen av Brasilien, där han fortfarande bor. Hans föräldrar, som var ryska judar, hade invandrat till Brasilien. De lär ha varit fantastiska berättare, något som präglade hans uppväxt.

Han började tidigt skriva, inledningsvis historier om livet i kvarteret i Porto Alegre. Sin första bok, novellsamlingen Histórias de médico em formacão, utkom 1962, samtidigt som han börjat studera medicin. 1968 publicerades hans första verk av betydelse, novellsamlingen O carnaval do animais.

Scliars författarskap präglas särskilt av hans invandrarbakgrund och den sociala verklighet han mött som läkare.

Externa länkar 

Bibliografi – böcker

Na noite do ventre, o diamante
O centauro no jardin (1980)
Tiden 1988; övers. Jens Nordenhök
I den här humoristiska romanen berättar Scliar om hur livet kan gestalta sig om man föds som kentaur. Händelserna utspelar sig på 50-, 60- och 70-talet. Eva Stenvång